Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arming the Peace. The Sensitive Business of Capacity Building,

Arming the Peace. The Sensitive Business of Capacity Building, Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claes Nilsson, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-14
Rapportnummer: (FOI-R--3269--SE)
Nyckelord Kapacitetsbyggnad, Säkerhetssektorreform, Fredsfrämjande insatser, Statsbyggnad
Keywords Capacity building, Security Sector Reform, Peacekeeping, State building
Sammanfattning Kapacitetsbyggnad har blivit en allt viktigare strategi i fredsfrämjande insatser i konflikt och post-konfliktländer. Utgångspunkten är att hållbar utveckling måste komma från landet ifråga och bygga på ett folkligt stöd. Svaga stater ska stärkas så att de på egen hand kan hantera sina problem. Kapacitetsbyggnad har också blivit ett centralt instrument för att skapa förhållanden som tillåter fredsfrämjande insatser att dra sig ur och lämna över ansvar till nationella strukturer. I Afghanistan och Irak har kapacitetsbyggnad blivit centralt i det internationella samfundets "exit strategy". Denna studie belyser kapacitetsbyggnad inom säkerhetssektorn samt centrala utmaningar inom området. Syftet är att analysera begreppet och dess tillämpning, samt att tydliggöra områden och aspekter som måste hanteras i kapacitetsuppbyggnadsinsatser. Bland annat visar studien hur kapacitetsbyggnadsinsatser ofta enbart fokuserar på staten och statsbyggnad medan många grupper i konfliktdrabbade länder är beroende av icke-statliga aktörer för sin säkerhet. Andra områden som lokalt ägarskap, vikten av legitimitet hos givaren, privata säkerhetsaktörer och vikten av en bred uppsättning instrument för kapacitetsbyggnad diskuteras också i studien. Studien visar att kapacitetsbyggnad inom säkerhetssektorn har stor potential, bland annat genom att aspekter som lokalt ägarskap hamnar i fokus. Kapacitetsbyggnad kan också minska behoven av externa interventioner. Samtidigt betonas betydelsen av långsiktiga strategier och av att ta hänsyn till komplexiteten som kapacitetsbyggnad i säkerhetssektorn utgör.
Abstract Capacity building as a strategy in peacekeeping and stabilisation operations is gaining increasing momentum. The idea is that, in the long run, sustainable solutions have to come from within conflict-ridden countries and enjoy the support of their populations. Fragile countries are to be strengthened so that they can shoulder their own problems, thus reducing the need for international assistance. In the hunt for viable exit strategies, capacity building has become a key activity. In Iraq and Afghanistan, building local capacity has become a central theme in the international community?s exit strategies. This study sets out to clarify some of the key challenges and opportunities offered by security sector capacity building. The aim is to analyse the concept and its application, and, in the end, highlight areas which need to be considered when engaging in security sector capacity building. The analysis shows how capacity building has become intimately linked to state building and how this state-centric approach might not be appropriate in many conflict, or post-conflict settings. Other issues such as local ownership, the importance of legitimacy, private security actors and the need for a broader set of instruments in security sector capacity building are also discussed. The study concludes that capacity building as a strategy is appealing, both to providers and recipients. It sits well with the local ownership paradigm and it could potentially save both lives and money by reducing the pressure for external military forces and facilitating "light footprints" by international actors. However, for security sector capacity building to be effective and sustainable, one must recognise the complexity of each specific context and the need for a long-term strategy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182