Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Syntetiska Aktörer: Delslutsrapport. Årsrapport 2011.

Syntetiska Aktörer: Delslutsrapport. Årsrapport 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mikael Lundin
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3279--SE)
Nyckelord Syntetiska aktörer, Computer Generated Forces, CGF, Human Behavior Representation, HBR, Kognition, Beteende, Modeller, Simulering, Agent
Keywords Synthetic actors, Computer Generated Forces, CGF, Human Behavior Representation, HBR, Cognition, Behavior, Modeling, Simulation, Agents
Sammanfattning Rapporten beskriver den utveckling som skett inom projektet Syntetiska aktörer, med fokus på de aktiviteter som genomförts under projektperioden 2009-2011. En bakgrund till projektet ges tillsammans med de målsättningar som lett och format arbetet under projektperioden. Samtliga delaktiviteter som dokumenterats under projektets gång är listade, medan de huvudsakliga målen och resultaten finns beskrivna i kapitel 3. I varierande grad beskrivs även grundläggande koncept, tekniker och metoder som varit tongivande. Avslutningsvis dokumenteras några övergripande slutsatser och erfarenheter av projektet.
Abstract This report describes the development within the "Synthetic actors" project, with a focus on the main activities between 2009 and 2011. First, a background to the project leads into the main goals that shaped the efforts during this period. All sub activities are listed while the main goals and results are described in Chapter 3. Fundamental concepts, techniques and methods are described to different extent. Finally, some main conclusions and experiences from the project are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182