Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On Guidance and Control for Guided Artillery Projectiles, Part 1: General Considerations.

On Guidance and Control for Guided Artillery Projectiles, Part 1: General Considerations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: John Robinson, Fredrik Berefelt
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3291--SE)
Nyckelord trajektoriekorrigerad projektil, artilleri, tändrör, styrning, navigering
Keywords course corrected projectile, artillery, fuze, guidance, control, navigation
Sammanfattning Problemet med att tillföra styrning och navigeringsförmåga till snabbt roterande artilleriprojektiler diskuteras från ett allmänt perspektiv. Ämnen som behandlas är den begränsade styrförmågan som fås med nosmonterade styrdon och frågor om avvägning mellan styrning och navigering. En kort genomgång av den relevanta litteraturen är också inkluderad. Fokus för studien är att identifiera underliggande mekanismer och egenskaper hos problemet med att utöka existerande spinnande artilleriprojektiler med bankorrigerande förmåga. Syftet är att möjliggöra beslut för utökade studier av metoder för styrning av artilleriprojektiler med bankorrigerande tändrör.
Abstract The problem of adding guidance, navigation and control capabiltities to spinning artillery projectiles is discussed from a fairly general perspective. Topics covered are the (limited) control authority of nose mounted control mechanisms and tradeoff conserning guidance and navigation. A brief review of relevant literature is also included and some topics for further study are suggested. The focus of the present study is to pinpoint underlying mechanisms and properties of the problem of adding guidance and control capabilities to spinning artillery projectiles using replacement fuzes. The purpose of the study is to facilitate decision making regarding further studies of guidance methods for artillery projectiles with replacement fuzes incorporating guidance and control capabilities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182