Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att bemöta ASAT-hotet. Förutsättningar för Försvarsmakten med rymdlägesbild.

Att bemöta ASAT-hotet. Förutsättningar för Försvarsmakten med rymdlägesbild. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eva Bernhardsdotter, Christer Andersson, Lisa Rosenqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3294--SE)
Nyckelord ASAT, rymd, rymdlägesbild, rymdsystem
Keywords ASAT, space, space situational awareness, space systems
Sammanfattning I denna rapport beskrivs kortfattat hotet från antisatellitvapen (ASAT-vapen). Denna typ av vapen inkluderar dels vapen såsom ballistiska robotar och satelliter, dels vapen som nyttjar laser och mikrovågor. Andra hot mot satelliter inkluderar störning av satellitsignalen, cyberattacker och fysiska attacker mot markstationer. Rymdsystem utgör en del av vår kritiska infrastruktur och det är därför av stor vikt att infrastrukturen i rymden skyddas. Olika tillvägagångssätt för att skydda rymdsystem presenteras i rapporten. Fokus ligger på att skapa en rymdlägesbild som förutom att övervaka föremål i rymden vilka kan skada egna satelliter även utgör ett verktyg för att upptäcka och avskräcka från attacker mot rymdsystem samt för verifikation av avtal. Möjligheten att använda den svenska satellitduon Prisma härvidlag som teknikdemonstrator beskrivs också i rapporten. Slutligen diskuteras hur Sverige och Försvarsmakten, i jämförelse med USA och Europa, kan förhålla sig till ASAT-hotet och till säkerställandet av en fungerande infrastruktur i rymden.
Abstract In this report the threat from anti-satellite, or ASAT, capabilities is briefly described. ASAT weapons include kinetic weapons such as ballistic missiles or other satellites as well as directed energy weapons in the form of lasers and microwaves. Further antagonistic threats to satellites include intentional interference with the satellite signal through electronic jamming or spoofing, cyber attacks and physical attacks on ground stations. Space systems constitute a part of our critical infrastructures and securing this infrastructure in space is of vital importance. A host of approaches to secure the infrastructure in space is further described, with special emphasis on space situational awareness (SSA). Apart from the vital task of monitoring space debris, SSA capabilities can be used to detect ASAT attacks, to determine the intention of an attack, to verify compliance to treaties and also to deter attacks on space systems. The potential application of the Swedish satellite mission Prisma in the context of SSA, mainly verification, is also presented in the report. Finally, the Swedish approach (as compared to the US and European approaches) to the ASAT threat and to secure the infrastructure in space is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182