Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analytiska verktyg – en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys.

Analytiska verktyg – en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tove Gustavi, Fredrik Johansson, Ronnie Johansson, Magnus Jändel, Lisa Kaati, Christian Mårtenson, Daniel Oskarsson
Ort: Stockholm
Sidor: 73
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--3310--SE)
Nyckelord analytiska metoder, underrättelseanalys, hypotesgenerering, hypotestestning, riskanalys
Keywords analytical methods, intelligence analysis, hypothesis generation, hypothesis testing, risk assessment
Sammanfattning Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att samla den kunskap om analytiska verktyg i form av metoder och modeller för underrättelseanalys som finns på FOI och att göra den tillgänglig i en lättförståelig och översiktlig form. Även om rapporten inte är heltäckande är förhoppningen att den dels ska ge läsaren en uppfattning om vilken sorts analytiska verktyg som finns, dels ska kunna användas i det praktiska underrättelsearbetet som ett stöd för att avgöra hur och när man ska använda de verktyg som presenteras i rapporten.
Abstract The main purpose of this report is to gather the knowledge of analytic tools for intelligence analysis that exists at FOI and to make this knowledge available in an easily accessible format. Even though the report does not cover all aspects it will hopefully give the reader an idea of the type of analytic tools that are available. Also, we hope that the report can be of help in the daily work when deciding how and when to use the tools described in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182