Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kärnvapenverkan i mål - Användarhandledning till ett beräkningsprogram för kvantitativ analys.

Kärnvapenverkan i mål - Användarhandledning till ett beräkningsprogram för kvantitativ analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Goliath
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-12
Rapportnummer: (FOI-R--3313--SE)
Nyckelord Kärnvapen, målverkan
Keywords Nuclear Weapons, Weapon Effects
Sammanfattning Ett beräkningsprogram för kärnvapenverkan i mål, kallat VVM, beskrivs ingående. Genom en samling figurer illustreras hur sannolikheten för målbekämpning beror av vapnets precision och laddningsstyrka, samt målets hårdhet. Som ett exempel på tillämpning diskuteras bekämpning av en pansarbrigad med hjälp av kärnvapen.
Abstract A computer program for nuclear weapons effects on targets, called VVM, is described in detail. A collection of graphs illustrates how the probability of defeating the target depends upon weapon yield and precision, as well as the hardness of the target. As an example, the destruction of an armoured brigade using nuclear weapons is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182