Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for evaluation at biological field trials.

Methods for evaluation at biological field trials. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pär Wästerby, Anders Larsson, Per-Åke Gradmark, Göran Olofsson, Jan Bylund, Stina Bäckman, Eva Sagerfors, Torbjörn Tjärnhage, Jasper Kieboom, Jim Ho
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-02
Rapportnummer: (FOI-R--3314--SE)
Nyckelord Fältförsök, FLAPS, Slit sampler, detektionsgräns
Keywords Field trial, FLAPS, Slit sampler, limit of detection (LOD)
Sammanfattning Rapporten sammanfattar resultat från ett fältförsök som genomfördes inom det trilaterala samarbetet TRIBALS (FOI, TNO och DRDC Suffield) under en vecka, 14:e till 18:e september 2009, i Umeå. Syftet med försöken var dels att jämföra det svenska och kanadensiska referenssystemen, samt att utvärdera en metod att beräkna detektionsgränser. REsultaten visar att teorin som används för beräkning av B-detektorers detektionsgräns vid tester i aerosolkammare även kan användas vid analys av data från fältförsök. Teorin bygger på ett samband mellan standardavvikelsen i det linjära sambandet mellan data från den testade sensorn och referenssystemet. Koncentrationsvariationerna är mycket större vid fältförsök än vid försök i laboratorium, vilket påverkar de beräknade detektionsgränserna. I denna rapport föreslås att de detektionsgränser som beräknas från fältförsök ska användas för att bestämma detektorns lägsta larmgräns. Detta fältförsök resulterade i en larmgräns på 24 ACPLA, med en risk på 1 % för falska positiva larm. Jämförelsen mellan de svenska och kanadensiska referenssystemen visar att de inom mätosäkerheten mäter samma ACPLA-koncentrationer.
Abstract A field trial was performed within TRIBALS (FOI, TNO and DRDC Suffield) during one week, 14th to 18th September 2009, in Umeå. The objective of the trial was to compare the results from the Canadian and Swedish reference system, and to evaluate the previously used approach of determining limit of detection (LOD) at an outdoor field trial. The theory used to obtain limit of detection for detectors of bioaerosols from laboratory test and evaluation can also be used for sensor data from field trials. The theory is based on standard deviation of the line obtained by plotting detector signal versus reference signal. The higher variability in field trial data results in larger limit of detections. The suggestion in this report is to interpret LOD obtained from field trials as the lowest concentration one can get reliable alarms at. This field trial gives a value of about 24 ACPLA, with a 1% risk of false positive alarms. The comparison between reference STA sampler systems revealed, within measurement uncertainty, that the Swedish and Canadian systems recorded the same ACPLA concentrations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182