Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser. Projektverksamhet 2009-2011.

Slutrapport MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser. Projektverksamhet 2009-2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Castor, Jonathan Borgvall, Staffan Nählinder
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3315--SE)
Nyckelord mänskliga faktorn, human perspektiv, mänsklig effektivitet, människa, system interaktion, MSI, träning, beredskap, prestation, mental arbetsbelastning, simulator, systemutveckling, utvärdering, metod, värdering, beteendevetenskap, flygvapnet, Red Flag, Operation Karakal, Operation Unified Protector, FLSC
Keywords human factors, human effectiveness, human system interaction, training, readiness, performance, mental workload, simulator, system development, assessment, methodology, measurement, behavioural science, air force, Red Flag, Operation, Karakal, Operation Unified Protector, FLSC
Sammanfattning Rapporten beskriver verksamheten under 2009-2011 för projektet "MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser". Projektet var ett metodutvecklingsprojekt där aktiviteterna kretsade kring utvecklingen av beteendevetenskapliga mätmetoder. Dessa mätmetoder ger Försvarsmakten förmågan att värdera centrala humanrelaterade koncept som till exempel träningsvärde, prestation och mental arbetsbelastning. Verksamheten i projektet har i mycket stor utsträckning bedrivits inom ramen för samarbetsavtal med US Air Force Research Lab (AFRL).
Abstract This report describes the activities 2009-2011 within the project "Human Factors evaluation for system development, mission training, exercises and international missions". The project was a methodology development project where the activities concerned the development of human performance measurement methods. These types of methods provide the Swedish Armed Forces with the capability to assess central human-related concepts such as training value, performance, and mental workload. The activities within the project have to a very large extent been performed collaboratively with the US Air Force Research Lab (AFRL).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182