Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011.

Årsrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christian Mårtenson, Henrik Artman, Joel Brynielsson, Marianela Garcia Lozano, Tove Gustavi, Andreas Horndahl, Pontus Hörling, Fredrik Johansson, Ronnie Johansson, Lisa Kaati, Daniel Oskarsson, Therese Palm, Pontus Svenson
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3320--SE)
Nyckelord informationshantering, informationsfusion, underrättelseanalys
Keywords information management, information fusion, intelligence analysis
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamheten i projektet Verktyg för informations-hantering och analys under 2011, projektets andra år av tre. Under året har det tekniska arbetet inom bland annat hypoteshantering, analys av sociala nätverk, semantiska tekniker för informationshantering och textanalys fördjupats och kopplats till den användarstudie som genomfördes 2010. Implementationsarbete inför slutdemonstration 2012 har också påbörjats.
Abstract This report provides a summary of the work within the project Tools for information management and analysis during 2011, the second year out of three. The project has performed technical research on, e.g., hypothesis management, social network analysis, semantic technologies for information management and text analysis. The technical research has been aligned to the outcome of a user study performed 2010. Also, software implementation of some of the tools has been initiated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182