Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental evaluation of two Ku-band conformal arrays

Experimental evaluation of two Ku-band conformal arrays Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Pettersson, Lars-Gunnar Huss, Ronny Gunnarsson, Olof Lunden, Stig Leijon, Andreas Gustafsson
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-02-14
Rapportnummer: (FOI-R--3323--SE)
Nyckelord konform gruppantenn, antennmätning, mikrostripantenn, fasetterad, gruppantenn, mjukt krökt gruppantenn
Keywords conformal array, antenna measurement, microstrip antenna, faceted array, smoothly curved array
Sammanfattning Två olika konforma gruppantenner för frekvensbandet 16 - 18 GHz har byggts, monterats på en UAV-nosattrapp, och utvärderats experimentellt. En gruppantenn är fasetterad med fem plana delantenner med 7?7 antennelement vardera och den andra är mjukt krökt med 35?7 antennelement Båda gruppantennerna har identiska probmatade mikrostripelement. Strålningsdiagram för några utvalda antennelement har mätts och analyserats. Både systematiska och till synes slumpässiga variationer kan ses. Eftersom de flesta element i den mjukt krökta gruppantennen sitter i mer lika omgivning uppvisar de något bättre kvalitet på diagrammen men diagramkvaliteten för båda gruppantennerna anses dock fullt adekvat för att kunna forma totala gruppantenndiagram av hög kvalitet. De mätta elementdiagrammen har också använts i ett visualiseringsverktyg för att bilda totala strålningsdiagram.
Abstract Two different conformal arrays for the frequency band 16 - 18 GHz have been built, mounted on an UAV nose mock-up, and evaluated experimentally. One array is facetted with five planar subarrays of 7?7 antenna elements each and the other is smoothly curved with 35?7 antenna elements. Both arrays have identical probe fed microstrip elements. Patterns of selected antenna elements have been measured and analyzed. Both systematic and a random-like variations can be seen. Since most of the elements in the smoothly curved array are in a more similar environment they show slightly higher pattern quality but the pattern quality of both arrays is considered adequate to produce good total array patterns. The measured element patterns have also been used in a visualization tool to form complete array patterns.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182