Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2011 - Signaturmodellering

Årsrapport 2011 - Signaturmodellering Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Rahm, Erik Zdansky, Magnus Herberthson, Magnus Gustafsson, Åsa Andersson, Anders Örbom, Jan Fagerström, Nils Karlsson, Andreas Persson, Annica Hjelm, Roland Lindell, Stefan Björkert
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3326--SE)
Nyckelord RCS, signatur, IR-modellering, termiska beräkningar, CUBI, sjöytemodellering, potentialmetoden, IPO, RadThermIR, signaturbibliotek
Keywords RCS, signature, IR-modeling, thermal calculations, CUBI, sea state modelling, potential method, IPO, RadThermIR, signature library
Sammanfattning Rapporten ger en kortfattad presentation av 2011 års verksamheter inom projektet "Signaturmodellering". För vissa av verksamheterna så presenteras dessutom en kortfattad resultat- och slutsatssammanställning. Sammantaget så har verksamheterna inom projektet flutit på enligt plan.
Abstract The report gives a summary presentation of all the activities within the project "Signaturemodelling" during the year 2011. Some results och conclusions are also presented for some of the activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182