Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Workshop proceedings : workshop on Health Risks in Peace and Crisis Management Operations, 8-9 November, 2011, Stockholm, Sweden.

Workshop proceedings : workshop on Health Risks in Peace and Crisis Management Operations, 8-9 November, 2011, Stockholm, Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annica Waleij, Emil Martinsson, Erik Martinsson, Fanny Rudén
Ort: Umeå
Sidor: 29
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-29
Rapportnummer: (FOI-R--3328--SE)
Nyckelord freds- och säkerhetsfrämjande insatser, hälsohot, hälsorisker, miljöoch, hälsosisker, exponering, mental hälsa, insatspersonal
Keywords peace and crises management operations, health threat, health risks, exposure, mental health, deployed personnel
Sammanfattning Försvarsmaktens (FM) engagemang i internationella freds- och säkerhetsfrämjande operationer ökar. Samtidigt medför dagens operationer många hot och risker för soldatens liv och hälsa och det samma gäller för civil insatspersonal. Eftersom FM lämnat systemet med värnplikt bakom sig och inrättar professionella styrkor är de potentiella långsiktiga hälsoeffekterna av exponering under upprepade insatser av större intresse än tidigare. Det finns alltså ett ökat behov för FM och andra insatsorganisationer som verkar i kris- och konfliktområden att utveckla strategier för hur man bäst kan skydda sin personal från potentiella hälsorisker, akuta såväl som kroniska. Under 2009 till 2011 har ett treårigt projekt "Hälsorisker vid internationella insatser" finansierats av FM, Försvarsdepartementet (Fö) samt till del även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att reducera hälsorisker för svensk insatspersonal genom att utveckla metoder för att identifiera, karakterisera, bedöma och hantera hälsohot i alla stadier av en insats. Den 8-9 november 2011 arrangerades en workshop i Stockholm som adresserade hälsorisker i freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Workshopen var en del av slutleveransen för projektet "Hälsorisker vid internationella insatser". Workshopen var välbesökt med totalt 37 ett deltagande från British Royal Navy/Kings College i London, FM (INNS J4 Fömed, INNS ERF ANA, MUST, FömedC, PROD Miljö, PROD Log Fömed, ATS och SkyddC), FNs avdelning för fältstöd (UNDFS), Fö, MSB, SIPRI, det amerikanska flygvapnet (US AF), samt det amerikanska försvarsdepartementet (US DoD).
Abstract The Swedish Armed Forces as well as other deploying organisations such as the Swedish Civil Contingencies Agency are increasingly involved in peace and crises management operations. Contemporary deployments present many hazards to the life and health of soldiers as well as deployed civilians. There is a need to develop strategies on how to protect personnel from any potential health hazards they might become exposed to during the individual's professional lifetime. The workshop on "Health risks in peace and crises management operations" was one delivery from a three year research project addressing health threats for Swedish international operations. The project is financed by the Swedish Armed Forces, the Swedish Civil Contingencies Agency and the Ministry of Defence with the overall aim being to support the Swedish Armed Forces (SwAF) and other deploying organisations to reduce health risks for their personnel. The aim of the workshop was to gather key stakeholders and subject matter experts in a forum where knowledge, views and experiences could be shared including sharing the findings of the research conducted by the FOI. The workshop took place in Stockholm, Sweden, November 8-9 2011. It was well attended with a total of 37 persons from King's College London; Norwegian Armed Forces; Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI); Swedish Armed Forces, Centre for Defence Medicine; Swedish Armed Forces Headquarters (FM/HQ); Swedish Armed Forces Life Guards (FM/LG); Swedish CBRN Defence Centre (SkyddC); Swedish Civil Contingencies Agency (MSB); Swedish Defence Research Agency (FOI); Umeå University; UN Department of Field Support; Uppsala University; US DoD/Health Affairs/Force Health Protection & Readiness and US DoD/Office of the Deputy Assistant Secretary of the Air Force.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182