Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattenskommunikaton, lägesrapport år 2011.

Undervattenskommunikaton, lägesrapport år 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ilkka Karasalo, Bernt Nilsson, Erland Sangfelt, Tommy Öberg
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-16
Rapportnummer: (FOI-R--3329--SE)
Nyckelord undervattenssensor, ubåt, sensornätverk, undervattensnätverk, undervattenslänk, kommunikationssystem, kommunikationskanal, nätverksprotokoll
Keywords underwater sensor, underwater communication, submarine, sensor network, underwater network, communication system, communication channel, network, protocol
Sammanfattning I denna lägesrapport sammanfattas verksamheten under 2011 inom FoT-projektet Undervattenskommunikation. Verksamheten är uppbyggd på deltagande i EU-projektet UAN (Underwater Acoustic Network) och EDA-projektet (European Defence Agency) RACUN (Roubust Acostic Underwater Network) samt utveckling av ett nytt uvmodem. Inom UAN ligger fokus på undervattensnätverk för skydd av känslig infrastruktur. FOI:s deltagande har främst rört utbredningsmodellering och uv-kommunikation. UAN avslutades under året och några valideringsresultat från slutdemonstrationen redovisas här. Inom RACUN syftar verksamheten på militära tillämpningar med nätverk för kommunikation under vattenytan. Olika scenarier har studerats för att ge underlag till krav och specifikationer för verksamheten. Ett sjöförsök för att bl.a. studera kommunikationskanalen har genomförts och dessa data kommer att kunna analyseras under 2012. Arbetet med att utveckla ett uv-modem för utvärdering inom Marinen har fortsatt och två enheter byggts under året och systemprovning har påbörjats.
Abstract In this report the reader is oriented about the activities in underwatercommunication (uw-comm) at FOI (The Swedish Defence Research Agency) during 2011. The R&Dproject can be divided in three subprojects: UAN, RACUN and the construction of an uw-modem, which each are described under separate chapters. UAN is an international EU-project where the focus is on underwater networks for protection of critical infrastructure. The participation by FOI has mainly concerned propagation modeling and uw-communication. The RACUN-project is also international, but is an EDAproject and therefore has its main focus on military applications, in this case also an underwater network for naval task force operations. The purpose of the construction of an uw-modem is to obtain an experimental equipment for the navy for evaluating the usefulness of uw- communication, and for further development of the technique by FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182