Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2011 för forskningsområdet CBRN.

Årsrapport 2011 för forskningsområdet CBRN. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Susanne Börjegren, Åsa Scott
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-02
Rapportnummer: (FOI-R--3332--SE)
Nyckelord Kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktiva ämnen, hälsoriskbedömning
Keywords Nuclear weapons, Chemical warfare agents, biological warfare agents, radioactive, agents, health risk assessment
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOI:s verksamhet under år 2011 inom området CBRN. I rapporten redovisas översiktligt genomförd verksamhet och områdets omfattning och inriktning.
Abstract This report summarises the results from the fiscal year 2011 within the FOI research area of CBRN-defence. The report gives a survey of the ongoing activities as well as the extent and directing of the area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182