Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fastfas-mikroextraktion (SPME) : en litteraturgenomgång.

Fastfas-mikroextraktion (SPME) : en litteraturgenomgång. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Östin
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-29
Rapportnummer: (FOI-R--3345--SE)
Nyckelord SPME, kemiska stridsmedel
Keywords SPME, chemical warfare agents
Sammanfattning Denna rapport är en litteraturgenomgång av tekniken mikroextraktion i fast fas (eng. Solid Phase Microextraction - SPME) för provtagning inför analys av kemiska stridsmedel med GC-MS. Rapporten är skriven för personer med grundläggande insikt i kemi och intresse för CBRN problematiken. Syftet med arbetet är att ta fram underlag till CBRN-förbandet för att börja använda befintlig SPME-utrustning samt utröna eventuella forskningsområden för FO
Abstract This report is a literature review of the technology Solid Phase Micro Extraction (SPME) for the analysis of chemical warfare agents by GC-MS. The report is written for people with basic knowledge of chemistry and interest in CBRN issues. The underlying aim is to provide a basis for CBRN to start using the existing SPME equipment and to find possible areas of research for FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182