Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verksamhetsrapport - Post-Blast analyser av IED för stöd till FM verksamhet med C-IED Exploitation.

Verksamhetsrapport - Post-Blast analyser av IED för stöd till FM verksamhet med C-IED Exploitation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Helena Hansson, Jonas Johansson
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-15
Rapportnummer: (FOI-R--3354--SE)
Nyckelord Explosivämnen, IED, post-blast, hotbild, spridningsbild
Keywords Post-blast, IED, sampling technique, detection, analysis, threat scenario, forensic technique, post-blast, distribution pattern, explosive substances
Sammanfattning Försvarsmakten eftersöker idag nationell kompetens för att kunna nyttjas i C-IED Exploitation. En del inom Exploitation behandlar analyser av explosivämnen för att den vägen kunna få information som kan vara av värde för att spåra ursprunget till IED:n och förövarna. Försvarsmaktens kunskapsnivå och kompetens avseende explosivämnen inom C-IED Exploitation och forensisk verksamhet är idag inte tillräcklig. Trots att FOI länge har arbetat med explosivämnen och explosivämnesanalyser av olika slag, finns det ett stort behov av att erhålla mer kunskap om hur olika explosivämnen och nedbrytningsprodukter sprids efter att en detonation ägt rum i samband med en IED-attack. Denna kunskap ger en direkt återkoppling till Försvarsmaktens operativa förmåga gällande C-IED Exploitation. Så kallade post-blast analyser av en plats där en känd IED detonerat ger oss erfarenheter som är värdefulla för att kunna ge avgörande råd till Försvarsmaktens IEDD- och KTSUpersonal. Projektet består i att, med hjälp av underrättelseinformation från FM och FMV, tillverka relevanta IED:er för att därefter detonera dem och utföra post-blast analyser av detonationsområdet. Ett antal IED:er, av varierande utformning och storlek, tillverkas och detoneras för att erhålla ett bra underlag för bedömning av spridning och förekomst av olika explosivämnen efter specifika IED:er, samt även förekomst av eventuella nedbrytningsprodukter från explosivämnena. Försvarsmaktens förmåga att exploatera en IED-relaterad plats avseende explosivämnen kommer successivt att öka, i takt med att projektet framskrider. En mycket central och viktig fråga i projektet är den hotbild den svenska personalen möter på plats i operationsområdet. Utifrån den verkliga och aktuella hotbilden ska försök och forskning i detta projekt byggas. Det är därför av största vikt att ha ett tätt och nära samarbete med den personal som verkar på plats i de IED-drabbade områdena. Under verksamhetsåret 2011 har fältförsök med olika syften gjorts vid tre separata tillfällen. Det arbete som bedrivits under 2011 har bidragit till att projektet fortskridit mot ökad kunskap kring det hot som idag riktas mot de svenska styrkorna. Projektet har även gett ökade kunskaper kring spridningsbilden i en post-blast situation. Arbetet under verksamhetsår 2012 kommer bygga vidare på 2011 års verksamhet.
Abstract The Swedish Armed Forces are today working to gain national competence within the field of C-IED exploitation. One area of C-IED considers analysis of explosive substances from a forensic point of view. FOI has a profound experience of explosive substances but needs to acquire a greater knowledge within the forensic field. The purpose of this project is to produce and detonate relevant IEDs and to perform chemical analysis of samples collected on the post-blast scene. The IED manufacture procedure, charge size and the specific explosive substances should be based upon information from the Swedish Armed Forces. This demands a close communication between FOI and the Swedish armed forces operating teams. The obtained knowledge of post-blast analysis and chemical dispersion around a post-blast scene is of great value for the Swedish Armed Forces IEDD- and KTSU-team. Within this first year of activity, the project has performed three detonations with various objectivities gaining new knowledge about the distribution pattern and the sampling technique. The work planed for 2012 will be based upon the results and knowledge achieved during 2011.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182