Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledning i multifunktionella insatser. Slutrapport.

Ledning i multifunktionella insatser. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jenny Marklund, Cecilia Hull Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-01-17
Rapportnummer: (FOI-R--3355--SE)
Nyckelord Ledning, Multifunktionella insatser, civil-militär samverkan, allomfattande ansats, uppföljning och utvärdering
Keywords Command and Control, Multifunctional Operations, Civil-Military, Relations, Comprehensive Approach, Monitoring and Evaluation
Sammanfattning FOI har under tre år (2009-2001) bedrivit projektet "Ledning i multifunktionella insatser" på uppdrag av Försvarsmakten. Projektet var ett treårigt forskningsprojekt som kombinerade långsiktig forskning med direktstödjande verksamhet. Projektet fokuserade på två huvudsakliga frågeställningar: ? Hur ser förutsättningarna för ledning ut i multifunktionella insatser? ? Hur bör ledning bedrivas i multifunktionella insatser? Syftet med denna rapport är att sammanfatta den verksamhet som projektet bedrivit och att redovisa svaren på projektets frågeställningar
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has over the past three years carried out the project "Command and Control (C2) in Multifunctional Operations" on behalf of the Swedish Armed Forces. The project was a research project which combined long-term research with shorter term direct support to the work of the armed forces. The project was guided by two main research questions. ? What are the preconditions for C2 in multifunctional operations? ? How should C2 be conducted in multifunctional operations? The purpose of this report is to summarize the work of the project and to provide an account of the answers to the research questions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182