Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Slutrapport

Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Westerdahl
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3361--SE)
Nyckelord IT-säkerhet, Informationssäkerhet, Tjänsteorientering
Keywords IT-security, information security, Service-oriented architecture
Sammanfattning Projektet Objekt- och tjänstebaserad säkerhet har undersökt om säkerhetsfunktioner kan erbjudas som tjänster. Syftet med en tjänsteorientering är att skapa flexiblare system vilka lättare och snabbare kan anpassa sig efter nya förhållanden, till exempel när medlemmar i en koalition tillkommer eller lämnar koalitionen. Teknikutvecklingen under projektets gång har varit snabb, vilket har inneburit att en hel del säkerhetsfunktioner i dagsläget kan erbjudas som molntjänster. Ur ett försvarsperspektiv är dock inte publika molntjänster aktuella i nuläget. Däremot kan interna säkerhetsfunktioner mycket väl kunna fungera som tjänster och därmed bidra till en mer konsistent och förutsägbar IT-utveckling. Under projektets gång har begreppet objektbaserad utveckling fått en allt större betydelse. Tjänsteorientering av säkerhetsfunktioner bedöms vara en metod för att sprida ut säkerhetsfunktioner och därmed öka tillgängligheten för informationsobjekt.
Abstract The project Object- and service-oriented security has explored the possibilities for presenting security functionality as services. The purpose with service orientation is to create more flexible systems, which can adapt to new environments and situations easier and quicker, for instance when coalition partners enters or leaves the coalition. The development in the internet community during the lifetime of the project has been fast. As a consequence, some security functionalities are today offered as cloud services. Public cloud services are not yet mature from a defence point of view. However, offering security functionalities as internal services may be beneficial. It could provide a more consistent and predictable development. During the lifetime of the project, there has been a shift in focus towards objectbased security. Service orientation of security functionality has been deemed a way forward to distribute security functionalities and thus increase the availability of information objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182