Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorer för upptäckt av IED: Årsrapport 2011

Sensorer för upptäckt av IED:  Årsrapport 2011 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dietmar Letalick, Malin Kölhed, Ulla Hedebrant, Mona Brantlind, Petra Käck, Helena Hansson, Ove Steinvall, Per-Olov Frölind, Johan Rasmusson
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3363--SE)
Nyckelord IED, upptäckt, sensorer, radar, elektrooptik, signaturer, explosivämnen
Keywords IED, detection, sensors, radar, EO, signatures, explosives
Sammanfattning Rapporten ger en sammanfattande beskrivning av verksamheten under 2011 i projektet Sensorer för upptäckt av IED. I projektet, som syftar till att genom experimentell verksamhet generera en förbättrad värderingskompetens avseende sensorer/system för att detektera IED, studeras radar och elektrooptiska sensorer för upptäckt av IED:er. Signaturanalys av explosivämnen genomförs för att studera gränser för detektion under olika förhållanden.
Abstract The report gives a summary of the activities in 2011 in the project Sensors for detection of IED's. The purpose of the project is to give a better competence to assess sensors and systems for detection of IED's. Radar end electro-optical sensors are studied and signatures of explosives have been analyzed in order to study the detection limits under various conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182