Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Projekt Signaturmaterial 2011. Några materialtrender.

Projekt Signaturmaterial 2011. Några materialtrender. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan-Olov Ousbäck, Christina Åkerlind, Tomas Hallberg, Åsa Andersson, Jan Fagerström, Steven Savage, Anna Pohl, Lars-Göran Heimdal, Anna Jänis, Hans Kariis
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3365--SE)
Nyckelord signatur, skydd, radar, IR, visuellt, styrbar, multispektral
Keywords signature, protection, radar, IR, visible, adaptability, multi spectral
Sammanfattning Rapporten sammanfattar den verksamhet som har bedrivits inom projektet "Signaturmaterial" under 2011 Arbetet inom projektet har fokuserats kring multispektralitet och adaptivitet för att möta krav på flexibla skydd främst vid internationella insatser i varierande miljöer. Projektet har bevakat den nationella och internationella utvecklingen rörande signaturmaterial. Detta har främst skett genom internationella militära samarbeten och vetenskaplig bevakning genom samarbete med UoH. Några trender som kommer att påverka framtida signaturmaterial är bl.a. nya typer av förlustmaterial i radarabsorbenter, exempelvis nanostrukturella material, grafen och kvasikristallina material. Inom det optroniska området kan nämnas spektral design genom struktur/material från biologiska och naturliga material, biomimetik. Genom att använda nya typer av material förutses mer effektiva signaturmaterial med lägre vikt och volym. Den kompetens som inom projektet upprätthålls har kommit det svenska försvaret och försvarsindustrin till godo genom avtappning till FMV-finansierade projekt, t.ex. expertstöd vid värdering och anskaffning av materiel.
Abstract The report summarizes the activity that has been done within the project "Signature materials" in 2011. The work has focused on multispectral and adaptive materials to meet the demands for flexible protection primarily in international operations in varying environments. The project has been covering national and international developments concerning signature materials. This has mainly been done through international military cooperations and scientific research coverage by cooperations with UoH.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182