Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiskt skydd : årsrapport 2011.

Fysiskt skydd : årsrapport 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Tunell, Rune Berglind, Ola Claesson, Lars-Gunnar Hammarström, Lars Hägglund, Ola Nerbrink, Lars Rittfeldt, Ingrid Sundholm, Jerker Thorpsten
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-29
Rapportnummer: (FOI-R--3369--SE)
Nyckelord Fö-projekt, Fysiskt skydd, CBRN-skydd, årsrapport, personlig, skyddsutrustning
Keywords Fö-project, physical protection, CBRN protection, annual report, personal protective equipment
Sammanfattning Rapporten sammanfattar verksamheten som bedrivits i projektet Fysiskt skydd under 2011. Projektets olika delverksamheter presenteras under egna rubriker i rapporten.
Abstract The report summarizes the activities undertaken in the project Physical protection in 2011. The project's various activities are presented under separate headings in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182