Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beslutsstödsystem för prioritering av internationellt samarbete

Beslutsstödsystem för prioritering av internationellt samarbete Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Joachim Hansson, Gabriella Nilsson, Fredrik Mörnestedt, Magnus Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3382--SE)
Nyckelord Beslutstöd, modellbaserad förmågeutveckling, systemutveckling, informationshantering.
Keywords Decision support, model-based capability development, systems, engineering, information management.
Sammanfattning I oktober 2010 inkom en regeringsanmodan till Försvarsmakten som gav myndigheten i uppgift att till den 1 mars år 2011 att genomföra en prioritering av nuvarande deltagande i internationella materiel- och forskningssamarbeten. Försvarsmakten skulle redovisa åtgärder för att kraftigt begränsa antalet samarbetsgrupper. FOI fick som ett led i det arbetet uppdraget av Försvarsmakten att utveckla ett beslutsstödsystem med syfte att stödja analyser och redovisningen av internationella samarbeten. I denna rapport beskrivs det beslutsstödsystem som FOI utvecklade för analys och redovisning. Rapporten innehåller även en bedömning av vilken effekt beslutstödssystemet haft i Försvarsmaktens arbete. Finansieringen för utvecklingen av beslutstödsystemet har skett genom beställningen "Stöd till modellbaserad förmågeutveckling" inom MS 811:02, FMT; Modellbaserad förmågeutveckling.
Abstract The Swedish Armed Forces received in October of 2010 a request from the Swedish government to prioritize all international collaboration regarding material and research. In March 1, 2011 the Swedish Armed Forces were obligate to report on the efforts to drastically reduce the number of collaboration partners. The Swedish Defence Research Agency was contracted to aid this work by develop a decision support system. This system was supposed to support the analysis and presentation of the international collaborations. This report describes the development of the decision support system, how it worked and how it has affected the work done by the Swedish Armed Forces. The development was funded through the project "Stöd till modellbaserad förmågeutveckling" which is part of MS 811:02, FMT; Modellbaserad förmågeutveckling.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182