Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En tekniköversikt över IK-system

En tekniköversikt över IK-system Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dietmar Letalick, Stefan Björkert, Rolf Gustavsson, Johan Rasmusson, Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-08
Rapportnummer: (FOI-R--3383--SE)
Nyckelord Igenkänning, IK-tagg, vådabeskjutning, sensorer
Keywords Recognition, CID tag, accidental fire, sensors
Sammanfattning IK-problematiken har studerats inom ett internt kompetensutvecklingsprojekt vid FOI. Denna rapport sammanfattar arbetet i projektet. Soldatigenkänning är en viktig men svår förmåga att bemästra för att uppnå effektiv och säkrast möjliga krigföring. Kooperativ måligenkänning kan användas för att känna igen egna förband. Speciellt i stadsmiljö med strid i högt tempo och i komplexa miljöer krävs ett bra stöd för soldaten vid beslut om ett möjligt mål ska bekämpas eller ej. Ett sikte med en tydlig markering, där exempelvis en individ med vapen som rör sig i ett område med såväl blå som röda styrkor indikeras, skulle väsentligen stödja egna styrkor och samtidigt minimera risken för vådabeskjutning. I rapporten beskrivs olika tekniker för soldatburna igenkännings- och positioneringssystem. Robusthet och sårbarhet diskuteras liksom problemet med autentisering.
Abstract The issue with combat identification has been studied in an internal competence development project at FOI. The work is summarized in this report. Combat identification is an important but difficult capability to master in order to achieve efficient and safest possible warfare. Cooperative target recognition can be used to recognize own units. Particularly in urban areas with fast-paced combat in complex environments the soldier requires good support to take a decision whether to fight or not fight a possible target. A viewfinder with a clear indication, e.g. of an armed individual moving in an area with both blue and red forces, would give essential support for blue forces while minimizing the risk of friendly fire. The report describes various techniques for soldier-borne recognition and positioning. Robustness and vulnerability is discussed as well as the problem of authentication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182