Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Titel Årsrapport för 2011, sakområde hund 2010-2012.

Titel Årsrapport för 2011, sakområde hund 2010-2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rose-Marie Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-03
Rapportnummer: (FOI-R--3384--SE)
Nyckelord Explosivämnen, minhundar, renad TNT, analyser, doftbild, träningsmetoder, IED
Keywords Explosives, Mine Detection Dogs, Purified TNT, analyses, odour signature, training methods, IED
Sammanfattning Projektet inom sakområdet hund är treårigt och 2011 är projektets andra år. Det är en fortsättning på det arbete som startade 2007, för att undersöka möjligheten att effektivisera träningen av minhundar och öka deras träffsäkerhet. Årets arbete har innehållit ett färdigställande av den nya dressyrmetoden för utbildning och underhållsträning av minhundar. Konceptet med renad TNT i en vattenlösning har använts för att lära hunden att markera för alla typer av minor som innehåller TNT. Försök till certifiering har genomförts vid två tillfällen med en av projekthundarna, med blandat resultat. Kriterierna för certifieringsgodkännandet uppfylldes inte, men hunden hittade och markerade för vissa av minorna inom godkänt avstånd. Luftprov togs efter testerna vid båda tillfällena för att fastställa halterna av TNT som fanns tillgängliga i luften vid certifieringen. Dessa visar att det fanns TNT i luften över samtliga platser som hunden markerade under certifieringen. Metoden som sådan fungerar då det upplevdes lättare att lära hunden att söka på marken samt att få den att hitta och markera för minor. Årets arbete har även innehållit en uppstart av samma tänk inom dressyren av sökhund med uppgift att hitta IED:er1. Frågeställningen som undersöks är om hunden kan lära sig att hitta och markera för den mista gemensamma nämnaren i en IED. Hundar från F17 har använts för att lära in tre olika energetiska salter2 som är vanligt förekommande i en IED. Ämnena har tränats in utan att blandas med de komponenter som gör dem explosiva. Detta på grund av att de rena ämnena i sig själva är ofarliga att hantera. Samtliga tre ämnen var lätta för hundarna att detektera. Mängden ämne som använts har varit 1 kryddmått, dvs. ca 0,5 g. Hundarnas felmarkeringar och missar, när de inte känner igen ämnet, ligger under 10 % när 250 sök är genomförda. Den effektiva söktiden för inlärningen och träning på att växla mellan de tre ämnena ligger runt 6 timmar. Under 2012 kommer dessa hundar att testas på olika kombinationer av IED:er i karusell samt även söka över nedgrävda IED:er . FOI har vid två tillfällen besökt en vägsöksutbildning för tjänstehundsekipage som anordnats av FHTE tillsammans med norska försvarets hundskola. Detta för att få en uppfattning om hur IED-sök genomförs i en operativ militär miljö. Kontakter skapades också med FFI och det norska försvarets hundskola.
Abstract The duration of the Military Working Dog project described is three years with 2011 being the second year. It is a continuation of the work that started in 2007, aiming at increasing the efficiency and quality of mine detection dog training. This year's work included the finishing preparations of the new method for training and sustaining the performance of mine detection dogs. The concept of using a water solution of purified TNT has been used to teach the dog to find all types of buried landmines containing TNT. During 2011, two attempts to accredit a dog team according to the "Operations SOP 1.2 Explosive Detection Dog Accreditation Sudan" have been performed, using one of the four project dogs. The criteria's for a successful accreditation was not fulfilled. However the results were still promising since the dog found and marked some of the landmines within the stipulated distance. Air samples were collected after the test to measure the presence of TNT available at the time of the accreditation trial. The samples revealed the presence of TNT at all the locations where the dog made improper marking of landmines. This indicates that the unsuccessful accreditation could be a result of the need for more training on pinpointing the landmine rather than the method itself being a failure. The new training method is useful, since it seems to facilitate the training of the dogs with reference to learning them to search on the ground and marking the landmines. The work during 2011 also included the beginning of addressing the training methods for search dogs for detection of an Improvised Explosive Device, IED. The research question to investigate is whether a dog can learn to find the least common denominator of an IED or not. Dogs from the military unit of the Swedish Air Force, F17 have for that purpose been trained on three different energetic salts that are common ingredients in IED´s. The salts have been used without the fuel that turns them into explosives. The benefit is that the salts alone, are non-explosives and therefore easy to handle. There has been no problem to teach the dogs these three substances. The dogs were trained to find approximately 0,5 gram of each energetic salt. With 250 performed searches the percentage of failure is less than 10%. The time it took to learn the dogs the three new scents was approximately six working hours. During 2012 these dogs will also be tested on buried IED dummies. FOI has also visited two training courses for route clearance with detection dogs. The courses were held by SAFDIC (Swedish Armed Forces Dog Instruction Centre) and their Norwegian counterpart, in Nordic defence collaboration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182