Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Höj beredskapen för värmeböljor- en vägledning.

Höj beredskapen för värmeböljor- en vägledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Hannele Ekman, Marie Ljungh, Ingrid Molander
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3387--SE)
Nyckelord Värmebölja, beredskap, sårbara grupper, vägledning
Keywords Heat wave, preparedness, vulnerable groups, guide
Sammanfattning Vägledningen innehåller praktiska tips för kommuner som vill arbeta med att minska dödsfallen vid en värmebölja och baseras på ett arbete i Botkyrka kommun. Ett arbete i flera steg föreslås vilket börjar med att bilda en arbetsgrupp sammansatt av personer med flera kompetenser varpå kartläggning av sårbara personer i kommunen följer, svala platser inventeras liksom råd om åtgärder vid en värmebölja riktade till olika målgrupper. Avslutningsvis rekommenderas en fördelningen av ansvar i en handlingsplan där kommunikation är en viktig del.
Abstract The guide contains practical advice for municipalities wanting to lower mortality during heat waves and is based upon work carried out in Botkyrka municipality. A step wise procedure is proposed starting with the formation of a working group composed of persons with different competences after which vulnerable persons in the municipality are mapped out, cool locations identified as well as advices for measures during a heat wave relevant for various target groups. Finally, the recommendation is to distribute responsibility in an action plan where communication is an important part.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182