Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hållbarhetsanalys – en vägledning.

Hållbarhetsanalys – en vägledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3389--SE)
Nyckelord klimatanpassning, hållbarhet, kostnads-nyttoanalys, målkonflikter, kommunal planering, beslutsstöd
Keywords adaptation, sustainability, cost benefit analysis, goal conflicts, planning, decision support
Sammanfattning När beslutsfattare planerar klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att de kan förutse vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av olika åtgärder. För att undersöka hur åtgärderna påverkar andra planeringsområden behandlar verktyget Hållbarhetsanalys tre olika dimensioner som förknippas med begreppet hållbarhet: miljö, samhälle och ekonomi. Verktyget identifierar konsekvenser inom dessa områden givet en, eller flera, planerade klimatanpassningsåtgärder.
Abstract When decision-makers plan adaptation measures the ability to predict the impacts of the different measures is important. To analyse how the measures affect other planning entities, the tool sustainability analysis encompasses all the three sustainability dimensions: the environment, the society and the economy. Given one or several climate adaptation measures, using the tool can help the decision maker to identify impacts within the sustainability dimensions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182