Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förutsättningar för innovation och tillväxt i små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet.

Förutsättningar för innovation och tillväxt i små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Maria Adenfelt, Christine Holmström Lind, Martin Lundmark, Emilia Rovira Nordman
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-02-07
Rapportnummer: (FOI-R--3394--SE)
Nyckelord små- och medelstora företag, försvarsområdet, säkerhetsområdet, tillväxt, innovation
Keywords small – and medium-sized enterprises, defence sector, security sector, growth, innovation
Sammanfattning I Sverige finns högteknologisk kompetens inom försvars- och säkerhetsområdet och en betydande del av denna kompetens står små- och medelstora företag för. Studier har visat att små- och medelstora företag är av betydelse för innovation och tillväxt, dock saknas kunskap om förutsättningarna för innovation och tillväxt i denna grupp av företag. Syftet med denna studie är således att undersöka förutsättningarna för innovation och tillväxt för små och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Detta gjordes dels genom att kartlägga pågående policyarbete i Sverige och i EU gällande tillväxt och innovation, dels genom en enkätundersökning av små- och medelstora företag i försvars- och säkerhetsområdet. Resultaten från studien visar på tre områden inom vilka förutsättningarna för innovation och tillväxt i SMEs kan förbättras: 1) exportstöd och bilateralt samarbete, 2) personal- och kompetensförsörjning och 3) ökad involvering i kluster och affärsnätverk.
Abstract The purpose of this study is to investigate the conditions for innovation and growth in small- and medium-sized enterprises (SMEs) in the defence- and security sector. The study was carried out by on the one hand mapping different policy factors in Sweden and in EU concerning SMEs' innovation and growth and on the other hand conducting a survey of SMEs in the defence- and security sector. Taken together, increased knowledge and understanding of the conditions of SMEs in the studied sector was gained. The result from this study identifies areas that can be improved and thereto related recommendations. These recommendations concern the conditions in the following: 1) export activities and bilateral cooperation, 2) talent management, and 3) involvement in clusters and business networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182