Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2011: Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet.

Årsrapport 2011: Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Hallberg, Mikael Wedlin, David Lindahl, Jonas Almroth, Wiwianne Asp, Teodor Sommestad
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-19
Rapportnummer: (FOI-R--3413--SE)
Nyckelord Industriella informations- och styrsystem, IT-säkerhet, kritisk, infrastruktur
Keywords Industrial control systems, Supervisory control and data acquisition, (SCADA) systems, IT security, critical infrastructure
Sammanfattning Syftet med Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet, NCS3, är att stödja det nationella arbetet rörande säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Denna rapport sammanfattar den verksamhet som under 2011 bedrivits inom ramen för NCS3. För att ge största möjliga effekt ska NCS3 utvecklas enligt en långsiktig strategi. Denna strategi som har utarbetats under 2011 återfinns i denna rapport.
Abstract The purpose of the National Center for security in control systems for critical infrastructure, NCS3, is to support the Swedish national work on security in industrial information and control systems. This report summarizes the activities performed within the framework of NCS3 during 2011. To ensure a continuing high impact, a long term strategy has been developed for NCS3. This strategy is presented in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182