Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HPM och avsiktlig elektromagnetisk påverkan. Lägesrapport, Mars 2012.

HPM och avsiktlig elektromagnetisk påverkan. Lägesrapport, Mars 2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattias Elfsberg, Cecilia Möller
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-16
Rapportnummer: (FOI-R--3416--SE)
Nyckelord HPM, MVK, Modväxlande kammare, Directed Energy Systems 2012, konferens
Keywords HPM, MVK, Mode stirred reverberation chamber, Directed Energy, Systems 2012 conference
Sammanfattning Denna rapport innefattar en sammanställning från konferensen "Directed Energy Systems 2012" som hölls i München. Vidare beskriver den hur upphandlingsprocessen av en modväxlande kammare (MVK) framskrider samt planerat arbete för vår och sommar 2012.
Abstract This report consists of a summary from the conference "Directed Energy Systems 2012" which took place in Munich. It also describes how the procurement process for a mode-stirred reverberation chamber proceeds, as well as other activities planned for spring and summer 2012.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182