Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrovågsmätningar på frekvensselektiva textila material

Mikrovågsmätningar på frekvensselektiva textila material Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan-Olov Ousbäck, Anna Pohl, Hans Kariis, Nils-Krister Persson
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-03
Rapportnummer: (FOI-R--3417--SE)
Nyckelord Signaturmaterial, avancerade textiler, kamouflage
Keywords Signature materials, advanced textiles, camouflage
Sammanfattning Rapporten redovisar mikrovågsmätningar på några textila material. Transmissionsmätningar har gjorts på olika vävar med olika varp och väftfibrer. Vissa av vävarna har ledande fibrer i periodiska mönster som ger frekvensselektiva egenskaper.
Abstract The report presents microwave measurements on some textile materials. Transmission measurements were made on different fabrics with different warp and weft fibers. Some of the fabrics have conducting fibers in periodic patterns that provide frequency selective properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182