Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2011 för FoT-området Miljö.

Årsrapport 2011 för FoT-området Miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Susanne Börjegren
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-23
Rapportnummer: (FOI-R--3422--SE)
Nyckelord försvarsmiljö, miljöpåverkan, insats, spridning, miljöanpassning, försvarsmaterial, livscykel
Keywords defence environment, environmental impact, operations, dispersion, environmental, management, defence material, life cycle
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOI: s verksamhet under år 2011 inom FoT-området "Miljö". I rapporten redovisas översiktligt genomförd verksamhet, områdets omfattning och inriktning samt den internationella utvecklingen.
Abstract This report summarises the results from the fiscal year 2011 within the FOI research area of defence environment. The report gives a survey of the ongoing activities, the extent and directing of the area and the national and international development within the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182