Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afghanistan After 2014. Five Scenarios.

Afghanistan After 2014. Five Scenarios. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stefan Olsson, Erika Holmquist, Samuel Bergenwall, Helene Lackenbauer
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-04-12
Rapportnummer: (FOI-R--3424--SE)
Nyckelord Afghanistan, Pakistan, USA, talibaner, ISAF, Nato
Keywords Afghanistan, Pakistan, United States, Taliban, ISAF, NATO
Sammanfattning 2014 ska International Security Assistance Force (ISAF) ha dragit sig tillbaka från Afghanistan. Överlämningen till de afghanska säkerhetsstyrkorna, (ANSF, Afghan National Security Forces) har redan påbörjats. Hittills har dock tecknen på framgång uteblivit. Ett antal osäkerheter hänger ännu som ett åskmoln vid horisonten. Talibanernas motstånd är fortfarande inte brutet. ANSF är få och otränade och den afghanska regeringen lider av svårartad korruption. Listan över problem som idealt sett borde ha lösts för länge sedan kan göras lång. Den intressanta frågan är därför: Vad kommer att hända med Afghanistan efter 2014 när överlämningen är avslutad och ISAF har lämnat landet? Denna rapport uppmärksammar ett antal frågor som kommer att ha stor betydelse efter 2014 och utvecklar ett antal framtidsscenarion. Bland de viktigaste slutsatserna är att ett fredsavtal som tillåter att talibanerna tar plats i regeringen skapar de största möjligheterna för en hållbar fred, att Kabulregimen är för svag för att kunna fortsätta kriget på egen hand samt att det finns en risk för ett nytt maktvakuum i Afghanistan när ISAF drar sig tillbaka. En ny geopolitisk dragkamp kan komma att utspela sig. Med ett regionalt fredsavtal som inkluderar samtliga viktiga aktörer, - Kabulregimen, talibanerna, USA, Pakistan och Indien - kan en sådan situation undvikas.
Abstract By the end of 2014 the International Security Assistance Force (ISAF), will, if the timetable remains fixed, have withdrawn from Afghanistan. After a period of transition which already has begun the full responsibility for security will be transferred to the Afghan National Security Forces (ANSF). But the signs of progress have so far been few. A number of uncertainties keep hanging as a dark cloud at the horizon. The Taliban insurgency is not broken, the ANSF are still not fully manned, and the national government suffers heavily from widespread corruption. The list of problems, that ideally should have been solved many years ago, is long. The important question is then: What will happen in Afghanistan after 2014 when the transition has been completed and ISAF has left the country? This report focuses on some of the key issues that will be of importance for Afghanistan after 2014 and develops a small set of possible scenarios. Among the main conclusions are that a peace settlement that allows the Taliban to join the government of Afghanistan is the best hope for a sustainable peace, that the Kabul regime is too weak to continue the war on its own, and that there is a risk for a new power vacuum in Afghanistan once the ISAF has left the country. There is a risk for a new geopolitical tug of war between the regional powers. A peace settlement that includes all major parties-the Kabul regime, the Taliban, the United States, Pakistan and India-is necessary to guarantee a lasting peace.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182