Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser – halvårsrapport 2012.

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser – halvårsrapport 2012. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olle Skrinjar
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-07-06
Rapportnummer: (FOI-R--3438--SE)
Nyckelord Halvårsrapport, anläggningsskydd, splitter, luftstötvåg, simulering, LS-Dyna
Keywords Midyear report, protective structure, fragment, air blast, simulation, LSDyna
Sammanfattning Under första halvåret 2012 har verksamheten i FoT-projektet "Anläggningskydd med fokus på internationella insatser" främst varit inriktad på verkanseffekterna luftstötvågor och splitter. Ett examensarbete är under genomförande där experiment med splittersimulatorer med olika geometrier har skjutits mot betongplattor. Materialkarakterisering av betongplattorna har skapat underlag för simuleringar i LSDyna. Övriga aktiviteter som har genomförts är kunskapsuppbyggnad i form av kurser. Deltagande i en kurs i beräkningsteknik med inriktning på penetrations- och luftstötvågsproblem som genomfördes i slutet av 2011 (rapporten färdigställdes 2012) sammanfattades genom ett internseminarium på FOI, Grindsjön, för beräkningsgruppen. En kurs i penetrationsmekanik på Southwest Research Institute, USA, har likaså följts.
Abstract During the first half of 2012, the activities of project "Anläggningsksydd med fokus på internationella insatser" primarily focused on the weapon effects from air blast ad fragments. A master thesis is under closing comprising experiments and simulations where FSP with different geometries was shot against concrete plates. Material characterization has created a basis for simulation with hydrocode LS-Dyna. Activities includes attendending courses. A course in computational techniques with focus on penetration and air blast problems was conducted at the end of 2011 (the report was completed in 2012) and was summarized at an internal workshop at FOI, Grindsjön. A short course in penetration mechanics was attended at Southwest Research Institute, USA, during spring.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182