Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Break up Tests with ISO-Container, Low Loading Density

Break up Tests with ISO-Container, Low Loading Density Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rickard Forsén, Geir Arne Grönsten, Roger Berglund, Tobias Carlberg
Ort: Stockholm
Sidor: 97
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-06-29
Rapportnummer: (FOI-R--3445--SE)
Nyckelord Ammunitionsförråd, ISO container, innesluten explosion, laddningstäthet, splitter, stötvågstryck
Keywords Ammunition magazine, ISO container, confined explosion, loading density, debris hazards, blast pressure
Sammanfattning För att karakterisera splitterdata efter en explosion inuti en ISO-container har en försöksserie genomförts på uppdrag av Klotz Gruppen. Försöken utfördes i samarbete mellan norska Forsvarsbygg och svenska FOI. Avsikten var att data från experimenten ska utgöra ett underlag för utveckling av KG-Engineering Tool, ett program som beräknar splitterkast efter en explosion i ett ammunitionslager. Försöksserien omfattade tre experiment med explosion av 100 kg laddningar inne i containrar. Vid försöken registrerades stötvågstrycket på olika avstånd. Ett antal höghastighetskameror användes för att registrera den initiala uppbrytningen av containern och splitternas kastbanor. Efter försöken karterades splitternas läge och vikt. Rapporten beskriver arrangemanget vid försöken samt erhållna resultat.
Abstract In order to characterize the debris after an explosion inside an ISO container a series of tests were made on behalf of the KLOTZ Group. The tests were performed in cooperation between Norwegian Defence Estates Agency and Swedish Defence Research Agency. The intention was that the data should be used for development of the KG-Engineering Tool, a code used to calculate the debris distribution after an explosion in an ammunition magazine. The test program comprised three tests with 100 kg charges inside containers. During the tests the blast pressure was recorded at different distances and several high speed video cameras were used to record the initial break-up of the container and the trajectories of the debris. After the tests the debris was collected, weighed, photographed and catalogued. This report describes the test arrangements and the experimental results are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182