Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improvement of the SAUNA Noble Gas System Calibration Procedures.

Improvement of the SAUNA Noble Gas System Calibration Procedures. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Axelsson, Lars Mårtensson, Anders Mörtsell, Anders Ringbom
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-22
Rapportnummer: (FOI-R--3451--SE)
Nyckelord Ädelgas, Xenon, SAUNA, Kalibrering, CTBT
Keywords Noble Gas, Xenon, SAUNA, Calibration, CTBT
Sammanfattning Denna rapport utgör slutleverans för projektet Improvement of the SAUNA Noble Gas System Calibration Procedures utfört på uppdrag av CTBTO. I rapporten presenteras resultaten av de studier som utförts för att öka förståelsen av de olika stegen i kalibreringen av SAUNA-detektorn och de associerade osäkerheterna, samt föreslagna förbättringar av kalibreringprocedurerna. Rapporten innehåller: En sammanfattning av de fysikaliska konstanter som används i kalibreringen av SAUNA-detektorn. Studier av, och rekommenderade förändringar i, proceduren för energi- och upplösningskalibrering för gamma- och betadetektorer i SAUNA-systemet. Detta inkluderar studier av positionsberoendet vid gammakalibrering samt studier av simulerade data för att utvärdera avfaltningen av betaupplösning från det två-dimensionella beta-gammaspektrat. Studier av, och rekommenderade förändringar i, proceduren för kalibreringen av detektoreffektivitet. Studier av interferensfaktorer och möjliga uppdateringar att inkludera ytterligare interferensfaktorer.
Abstract This document constitutes the final report of the project Improvement of the SAUNA Noble Gas System Calibration Procedures performed under a CTBTO contract. In this report we present the outcome of the studies performed to increase the understanding of the different steps in the SAUNA detector calibration process and the associated errors, as well as recommendations for improvements to the calibration procedures. The report includes: A summary of referenced physical constants used in the SAUNA calibration procedures. Studies and recommendations for updates of the gamma and beta detector energy and resolution calibration procedures. This includes a study of the position dependence of the gamma calibration and studies of simulated data to evaluate the unfolding of the beta resolution from the two-dimensional betagamma spectrum. Studies and recommendations for updates of the detector efficiency calibration procedure. Studies of the inter-isotope interference factors and possible updates to include additional interference factors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182