Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

S355J2 Dynamic and Static material tests for UNDEX experiments.

S355J2 Dynamic and Static material tests for UNDEX experiments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Saed Mousavi, Sara Leonardsson
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-07-05
Rapportnummer: (FOI-R--3454--SE)
Nyckelord UNDEX, Tensile test, Split Hopkinson test, S355J2, Materialmodell
Keywords UNDEX, Tensile test, Split Hopkinson test, S355J2, Material model
Sammanfattning I syfte att prediktera verkan av en närliggande undervattensladdning är det nödvändigt att validera simuleringsverktyget. Inom ett Trilateralt samarbete har en sådan serie påbörjats under 2008 med experiment med enkla lastfall där en enkel strukturrespons mäts. Dessa experiment har sedermera förändrats enligt en fastställd plan där belastningen på strukturen ökar fram till att den kollapsar. En del som är nödvändig för en simulering är an materialmodell för det material som strukturen är uppbyggd av vilket i detta fall är ett medelhållfast stål. Material parametrar för dessa modeller bestäms med hjälp av dynamisk och statisk materialprovning. En serie av tester för stål S355J2, som bedöms vara en lämplig stålkvalitet för marina strukturer, har utförts. Materialet har använts i UNDEX experiment utförda på FOI, Grindsjön i syfte att validera olika beräkningsverktyg. Materialet bedöms ha en jämn kvalité tvärs tjockleken och visar tydliga viskoplastiska egenskaper vid 3000/s. Statiska prover med hjälp av fotograferingar av provstaven under provning har gjort det möjligt att ta fram sannspännings/ sanntöjnings diagaram upp till brott.
Abstract In order to model the effect of an underwater explosion on the large steel structures, dynamic and static material parameters are needed. The parameters are determined from several small scale laboratory tests. Such series of material tests have been performed on the material S355J2 which is a suitable material for ship structures. This material has been used in close proximity UNDEX tests at FOI, Grindsjön to validate the performance of several computer codes. The results indicate that the material, S355J2, holds a good overall quality. The test method used for the static experiments was designed to give true stress-strain data for very large deformations (up to rupture). The results from dynamic tests using an SHPB-device, showed a significant increase of strength for strain rates above 3000/s.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182