Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radionuclides in ground level air in Sweden during 2011.

Radionuclides in ground level air in Sweden during 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Neda Tooloutalaie, Johan Kastlander, Stefan Ban, Catharina Söderström
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-09-24
Rapportnummer: (FOI-R--3459--SE)
Nyckelord Luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 131I, 137Cs, 136Cs, 134Cs, 132Te, 129mTe
Keywords Airborne radionuclides, deposition, 7Be, 131I, 137Cs, 136Cs, 134Cs, 132Te, 129mTe
Sammanfattning Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras därefter veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Dessutom samlas nederbörd in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproverna askas in och mäts sedan med hjälp av gammaspektroskopi. Veckovisa aktivitetskoncentrationer av 7Be och 137Cs under 2011 för luft och nederbörd presenteras för de olika stationerna. Rapporten presenterar även data från detekterade radionuklider från kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi. Nukliden 131I detekterades under perioden 24/10 - 7/11, resultat från dessa mätningar redovisas i Appendix I.
Abstract Filtering of ground level air is performed continuously at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed into weekly samples and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Kista and Ljungbyhed. The samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. Weekly activity concentrations of 7Be and 137Cs during 2011 in air and precipitation are presented for the different stations. Anthropogenic radionuclides detected in Sweden after the Fukushima Daiichi nuclear accident are also presented. During the period from 24th of October to 7th of November increased levels of 131I were detected in Sweden. Analyses of these detections are presented in the Appendix I.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182