Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport Advances in protective Clothing.

Reserapport Advances in protective Clothing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Steven Savage
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-31
Rapportnummer: (FOI-R--3473--SE)
Nyckelord reserapport, nanoteknik, material, skyddskläder
Keywords travel report, nanomaterial, personal protective clothing
Sammanfattning Rapporten sammanfattar författarens intryck och viktigaste iakttagelser från deltagande i en konferens om skyddskläder vid Qinetiq, Farnborough, UK. Deltagande ägde rum inom ramen för projektet SoldatensIPE@2020 samt Signaturanpassning soldat. Författaren bidrog med en muntlig presentation samt poster. Konferens tema var materialteknik för och design av skyddskläder, med tyngdpunkt på tillämpningar relevanta för soldaten och övriga försvaret samt räddningstjänst. Konferensen var lyckad. Författarens tidigare kontakter stärktes och några nya skapades. De senare är särskilt värdefulla i ljuset av en planerad FP7-SEC ansökan (Protective clothing for 1st responders).
Abstract This travel report summarises the author's impressions and observations from participation in a conference about personal protective (PPE) clothing held at Qinetiq, Farnborough, UK. Participation in the conference was a planned activity in the scanning project SoldatensIPE@2020 and Signaturanpassning soldat. The author gave an oral presentation and a poster presentation. The conference theme was materials science & technology and design of PPE, with a clear emphasis on PPE for military personnel and 1st responders. The latter was particularly relevant in the light of a planned application to FP7-SEC 2013 (Protective clothing for 1st responders)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182