Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of radar measurements of masked and unmasked human faces.

Evaluation of radar measurements of masked and unmasked human faces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tommy Johansson, Jan Kjellgren, Jan Svedin
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-08
Rapportnummer: (FOI-R--3478--SE)
Nyckelord Radar, ansiktsigenkänning
Keywords Radar, face recognition
Sammanfattning Denna rapport beskriver radarmätningar av maskerade och omaskerade ansikten i olika scenarier. Den tilltänkta tillämpningen är ansiktsigenkänning av maskerade ansikten för kriminaltekniska ändamål. Ett radarsystem som arbetar i submillimeter- och millimetervågsområdet skulle kunna ge både en penetrerande förmåga och en tillräckligt bra upplösning för att ge användbar information. Mätdata erhölls genom ett forskningsprojekt finansierat av US Navy och genererades medelst ett radarsystem utvecklat av Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, USA. Det är ett bildalstrande 675 GHz radarsystem med en volymupplösning på 1x1x1 cm3. Tidigare studier på FOI relaterade till ansiktsigenkänning har inbegripit teoretiska och experimentella undersökningar samt simuleringar. Två mätomgångar har genomförts. I den första, som utfördes 2010, gjordes mätningar av en person. Personens ansikte, som antingen var omaskerat eller maskerat med en skidmask, uppmättes rakt framifrån. 2011 genomfördes nya mätningar. I denna omgång gjordes totalt 25 mätningar i åtta olika scenarier. Scenarierna inkluderade både maskerade och omaskerade ansikten. Testpersonerna satt ner i alla mätningar och i de flesta fallen gjordes mätningarna rakt framifrån. Undantagen var två scenarier där testpersonens huvud var vridet 30° åt höger och vänster, samt ett fall där huvudet vreds 10°/sekund. I ett scenario talade testpersonen under mätningen. Utvärderingen har fokuserat på möjligheten att utifrån tillgängliga radardata genomföra ansiktsigenkänning i kriminaltekniska tillämningar, för att på så sätt undersöka om ett radarsystem för ansiktsigenkänning är användbart. En slutsats är att radarinformation med en noggrannhet och upplösning som den här använda, kan vara användbar i många fall. Klassificering av en person för att avföra denna från misstanke verkar möjlig men för att bestämt utpeka en person krävs mer information.
Abstract This report describes radar measurements of masked and unmasked faces in different situations. The application in mind is face recognition behind masking with safety, security and forensic use. A radar system operating in the sub-millimeter or the millimeter wave region may provide both penetrating and resolution properties useful for such applications. Measurement data was obtained through a research project financed by the US Navy and was generated using a radar system developed by the Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, USA. It is an imaging 675 GHz system with a spatial resolution of about 1x1x1 cm3. Earlier studies at FOI on face recognition include theoretical and experimental activities as well as simulations. Two set of measurements were performed. In 2010, two different cases of one test person were measured with the radar system. The person was measured from a frontal view with and without a ski mask. In 2011, a total of 25 measurements were made for eight different scenarios. The scenarios covered both masked and unmasked faces. The test persons sat down in all scenarios and their faces were viewed at a frontal viewing aspect in most scenarios. The exceptions were two scenarios where the head was turned 30° right and left, respectively, and one scenario where the head was turning at approximately 10°/sec. In one scenario the test person was talking during the measurements. The evaluation has been focused on relating the acquired radar data to the possibilities of face identification in forensic applications, to investigate the feasibility of a radar face recognition system. It can be concluded that the information from an operational system with accuracies corresponding to the measurement system seems to be useful in many cases. Classification of a subject in order to divert the suspicion from a person seems possible but to point out and highly increase the suspicion towards a certain person requires much more information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182