Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Felkorrigeringsenhet till RL371. Rekommendationer av kanalkodparametrar.

Felkorrigeringsenhet till RL371. Rekommendationer av kanalkodparametrar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Patrik Eliardsson, Jan Nilsson, Jan Nilsson
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-01
Rapportnummer: (FOI-R--3480--SE)
Nyckelord Radiolänk, RL371, kanalkod, Reed-Solomon
Keywords Radio link, RL371, channel coding, Reed-Solomon
Sammanfattning Radiolänksystem är en viktig komponent i insatsorganisationens sambandskedjor för att bland annat knyta samman ledningsplatser inom ett begränsat geografiskt område. Inom FM har anskaffning av en ny radiolänk skjutits på framtiden och nuvarande radiolänk RL371 kommer att användas ett antal år framöver. Ett strategiskt beslut har också tagits inom FM att IP-protokoll ska utgöra den huvudsakliga bäraren av information i sambandskedjorna. För att IP-trafik ska kunna skickas över radiolänken kommer en router att anslutas till RL371. Ett problem är att bitfelshalten hos RL371 är för hög för att bära IP-trafik och därför kommer en felkorrigeringsenhet att användas för att sänka bitfelshalten över radiolänken. Bitfelshalten kan sänkas till en nivå som tillåter IP-trafik med t.ex. en Reed-Solomon (RS) kanalkod. Syftet med denna rapport är att, baserat på bitfelsmätningar på RL371 och en teoretisk analys, rekommendera lämpliga parametrar för en RS-kod. Efter genomförd utvärdering har RS-koden med parametrarna kodordslängd N=233 och antal informationssymboler K=223 visat sig uppfylla kraven.
Abstract Radio links are an essential component of the radio communication system to be able to interconnect different command posts within a limited geographic area. Purchase of a new radio link has been postponed to the future and the current radio link RL371 will be used for some years to come. A strategic decision has been made that the IP protocol will be used as the carrier of information in the communication system. To be able to send IP traffic over the radio link, a router is connected to the RL371. The bit error probability of the RL371 is however too high to carry IP traffic, therefore an error correction unit will be used to reduce the bit error probability over the radio link. The bit error probability can be reduced with for example Reed-Solomon (RS) channel codes, so that the IP protocol can be used over the radio link. The recommended parameter choice RS(233,223) is based on bit error measurements at the RL371 and a theoretical analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182