Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning - MARTA.

Användarhandledning - MARTA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Camilla Andersson, Alexander Ahl, Anna Lindberg
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-06
Rapportnummer: (FOI-R--3493--SE)
Nyckelord arméförband, CREVAL, evaluering, förbandsvärdering, MARTA, OA, OCC, operationsanalys, värdering, utvärdering, övning
Keywords Army unit, assessment, CREVAL, evaluation, exercise, MARTA, operational analysis, unit assessment
Sammanfattning MARTA (Militär Analysmetod för Reliabla TAktiska Värderingar) är en metod som har utvecklats och som använts sedan 2003. Metoden nyttjas för att värdera förband vid övningar och har utvecklats med stöd av FOI. Denna rapport beskriver MARTA:s olika faser översiktligt och ger rekommendationer kring hur metoden bör nyttjas för att ge ett tillförlitligt resultat. Metoden utvecklades för att stödja bedömningen av ett förbands förmåga eller prestation vid lösandet av en uppgift och är således övningsbaserad. Efter en genomförd värdering ger metoden svar på frågan "Hur väl uppfyller insatsförbandet kraven enligt förbandsmålsättningarna".
Abstract MARTA (Military Analysis Method for Reliable Tactical Assessments) has been developed and used since 2003. The method is used to assess and evaluate a unit during an exercise and have been developed jointly by the Swedish Armed Forces and FOI. This report provides an overview of the different phases of MARTA and recommendations about the use of the method, in order to assure a reliable evaluation result. MARTA was developed to support the assessment of a unit's capability or performance when solving a task.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182