Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledning av logistik – Samordning av insatslogistiken från topp till botten.

Ledning av logistik – Samordning av insatslogistiken från topp till botten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Schröder, Anna Weibull
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-10-17
Rapportnummer: (FOI-R--3495--SE)
Nyckelord Logistik, insatslogistik, humanitärlogistik, insats, samordning, koordination, supply chain, värdekedja, nyckeltal, scorecard
Keywords Logistics, humanitarian logistics, coordination, cooperation, KPI, Key performance index, scorecard, value chain, supply chain
Sammanfattning Denna studie har genomförts inom projektet Ledning av logistik, en studie inom ramen för FoT Logistik med avsikt att bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens logistikverksamhet på lång sikt. Syftet med studien är att bedriva forskning inom civil logistik för att via kunskapsöverföring stödja förbättringsarbetet inom den internationella insatslogistiken. I denna rapport genomförs en fallstudie hos Försvarsmakten i syfte att undersöka möjliga tillämpningar av de erfarenheter och verktyg som byggts upp under projektets gång (från 2009-2012), framförallt med avseende på forskning och erfarenheter av logistik inom den humanitära sektorns internationella insatser. Studien visar på ett behov av samordning, integration och koordination av insatslogistiken inom ett flertal områden samt poängterar vikten av en prioritering av logistiken som stödfunktion för att uppnå effektivisering och önskad effekt i genomförande.
Abstract This study has been conducted as part of an ongoing project at the Swedish Defence Research Agency regarding the long term development of international strategic and operational logistics. The project aims to support the Swedish Armed Forces by linking knowledge, tools and experiences established in the civilian sector to the military. In this report experiences from the field of humanitarian logistics and the business sector are used to provide models on a strategic level for improving the coordination and cooperation of the Swedish Armed forces international operations regarding planning and executing logistics. From the case study we conclude there is a need to establish a comprehensive approach to logistics by making a priority of logistics leaders partaking in decisions and planning at a top level and at an early stage of an international operation. There is also a need to be more comprehensive and coordinated in terms of supply chain management and logistics at an operational level to enhance performance and reach financial goals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182