Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar.

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Haraldsson, Nina Lewau, Susanna Nilsson, Helena Granlund, Niklas Hallberg
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3496--SE)
Nyckelord Färdigutvecklade lösningar, systemutveckling, anskaffning, förändringsledning, behovsanalys, kravhantering
Keywords off-the-shelf, COTS, MOTS, system development, acquisition, change management, need analysis, requirements engineering
Sammanfattning Försvarsmakten har i likhet med många privata och offentliga organisationer, styrt sin strategi för materielanskaffning mot att välja färdigutvecklade lösningar före att driva en egen systemutveckling. Det innebär att de istället för att utveckla ny specialanpassad teknik anskaffar redan befintlig teknik via den kommersiella marknaden. Detta skifte förutsätter dock en förändrad process avseende systemutveckling och -införande. I rapporten presenteras erfarenheter rörande utmaningar och ansatser för anskaffning och nyttjande av färdigutvecklade lösningar. Dessa erfarenheter innefattar de som Försvarsmakten, FMV, Migrationsverket och Landstinget i Östergötland har dragit av den förändrade systemutvecklingen. I resultatet presenteras också de erfarenheter som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen samt dokumenterad erfarenhet från tre internationella, militära organisationer. Resultatet visar att det finns en stor samstämmighet mellan erfarenheterna dragna av svenska offentliga organisationer, internationella organisationer och i den vetenskapliga litteraturen. Dessa erfarenheter visar på att det krävs ett nytt anpassat arbetssätt för att uppnå de fördelar som eftersträvas. Trots stor samstämmighet finns även skillnader mellan de olika svenska offentliga organisationerna gällande bland annat förändringsledning. Ett viktigt resultat är erfarenheten att det är än viktigare att genomföra adekvat behovsanalys och kravhantering vid anskaffning av färdigutvecklade lösningar än vid egenutveckling. Ytterligare ett resultat är att förändringsledning som verktyg skulle kunna stödja Försvarsmakten att öka det positiva genomslaget av färdigutvecklade lösningar i organisationen.
Abstract The Swedish Armed Forces have, as many both private and public organizations, adopted an acquisition strategy based on commercially available products rather than custom development. The usage of these Commercial Off-The-Shelf (COTS) products demands an adaptation of the processes regarding system development and technology adoption in the organization. This report presents some of the lessons learned regarding acquisition and usage of COTS in public organizations, as well as the effect it has on system development. These lessons learned are retrieved through interviews with The Swedish Armed Forces, The Swedish Defence Materiel Adminstration, The Swedish Migration Board and the Östergötland County Council. This report also summarizes scientific literature, as well as documented lessons learned from three international, military organizations. The results show that the Swedish public organizations, international military organizations and the scientific community all report a coherent picture of the challenges and advantages of COTS. For an organization to acquire the sought-after benefits there is a need of adapting its processes. The Swedish public organizations have approached the usages of COTS somewhat differently regarding for example change management. This report shows that the importance of adequate need analysis is even greater during COTS-based development than during custom development. Furthermore, this report proposes that by implementing organizational change management the positive impact of COTS-based solutions could increase within the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182