Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ur askan i elden. Förutsättningar för militär intervention i norra Mali.

Ur askan i elden. Förutsättningar för militär intervention i norra Mali. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Tham Lindell
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3506--SE)
Nyckelord Afrika, afrikansk säkerhet, Sahel, Mali, ECOWAS, AU, Afrikanska unionen, EU, Europeiska unionen, FN, Förenta nationerna, AQIM, AQMI, al-Qaida, militär intervention, fredsfrämjande insats, fredsframtvingande insats
Keywords Africa, African security, Sahel, Mali, ECOWAS, AU, African Union, EU, European Union, UN, United Nations, AQIM, military intervention, Peace Support Operation
Sammanfattning Studiens syfte är att analysera de politiska och militära förutsättningarna för militär intervention i norra Mali under de kommande månaderna. Analysen svarar på följande frågeställningar: * Vilka är de i dagsläget mest centrala utmaningarna för fred och säkerhet i Mali? * Vilka huvudsakliga lösningar diskuteras och planeras? * Hur ser ECOWAS planering för militär intervention ut? * Vilka möjligheter har ECOWAS att sätta upp en insats i Mali? * Hur ser möjligheterna ut för EU att stödja Malis armé med kapacitetsbyggnad?
Abstract The purpose of this study is to analyse the political and military conditions for military intervention in northern Mali during the forthcoming months. The analysis addresses the following research questions: * Which are the current challenges to peace and security in Mali? * Which are the main solutions that are discussed and planned? * What does ECOWAS' planning for military intervention look like? * What possibilities do ECOWAS have to deploy a peace support operation to Mali? * What are the possibilities for the European Union to support the Malian army in terms of capacity building?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182