Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Green manufactering of munitions.

Green manufactering of munitions. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Joakim Hägvall, Camilla E Andersson, Karin Alverbro
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-28
Rapportnummer: (FOI-R--3512--SE)
Nyckelord Miljö, Grön Design, Ammunition, Grön ammunition, Livscykel tänkande
Keywords Environment, Green Design, Munitions, Green Munitions, Life cycle, thinking
Sammanfattning Handboken är avsedd att användas av inköpare, designers och försvarsmakter för att bättre förstå hur tillverkning av mer miljövänlig ammunition kan ske. När ammunitions utformas på detta sätt uppkommer flera fördelar. När en handbok som denna används är syftet att förbättra kontrollen av produkterna och på så sätt minska de totala kostnaderna, miljöpåverkan och andra problem. Syftet med handboken är att ge en komplett bild, en systemvy av hur ammunition kan tillverkas på ett mer miljömässigt anpassat sätt. Därför diskuteras i denna handbok olika frågor, som till exempel konstruktion och val av material, målet att ändra förhållningssätt eller åtminstone öka medvetenheten om hur miljöanpassad ammunition kan designas.
Abstract This manual is aimed to be used by procurers, designers and armed forces in order to better understand how to manufacture munitions that are better for the environment. As can be seen when designing munitions in this way there are several benefits for different stakeholders. When you use a manual like this the general idea is to enhance the control of the products and in that way reduce the overall costs, environmental impact and other issues. The purpose of the manual is to provide a complete view, simply a system view of how ammunitions can be manufactured in a more environmentally adapted way. Therefore this manual discusses topics, for example construction issues and choice of materials, aimed at changing the ideas, or at least raise the awareness, of how to design environmental adapted munitions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182