Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tekniker för analys av data från webben.

Tekniker för analys av data från webben. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulrik Franke, Fredrik Johansson, Magnus Jändel, Lisa Kaati, Marianela Garcia Lozano
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--3532--SE)
Nyckelord webbspaning, webbdata, textanalys, sociala nätverk, informationstrovärdighet, integritetsskyddande tekniker, informationsfusion
Keywords web mining, web data, text analysis, social networks, integrity, preserving analysis, alias matching, information fusion
Sammanfattning I den här rapporten beskrivs några av de tekniker som kan användas för analys av data från webben. Rapporten är inte tänkt att ge en uttömmande beskrivning av ämnet utan visar bara på en del av de tekniker som finns tillgängliga och kan vara användbara när man analyserar data som härstammar från webben. De tekniker som presenteras är olika former av datoriserad textanalys, analys av sociala nätverk, tekniker för att avgöra om en användare har flera alias, hur digitala spår kan användas i jakten på ensamagerande terrorister, integritetsbevarande tekniker för analys och slutligen hur man kan bedöma trovärdigheten hos data från webben.
Abstract This report describes some of the techniques that can be used for analyzing data from the Internet. The report is not an exhaustive description of the subject; it just points to some of the techniques that are available and useful when analyzing data derived from the web. The techniques that are described are different forms of computerized text analysis, social network analysis, techniques for detecting if a user has multiple aliases, how digital traces can be used in the hunt for lone wolf terrorists, integrity preserving data mining and finally how information credibility can be judged.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182