Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ledning i allomfattande ansatser: Slutrapport.

Ledning i allomfattande ansatser: Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helene Lackenbauer
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3542--SE)
Nyckelord Ledning, allomfattande ansats, civil-militär samverkan, myndighetssamverkan, militärregionstaber och CIMIC
Keywords Command and Control, Comprehensive Approach, Civil-Military Cooperation (CIMIC), Civil-Military Relations and Interagency Cooperation
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har under 2012 genomfört projektet "Ledning inom ramen för allomfattande ansatser" på uppdrag av Försvarsmakten. Projektet kombinerade forskning och direktstödjande verksamhet. Projektet har fokuserat på följande frågeställningar: * Hur skapas effektiv militär ledning i insatser med en allomfattande ansats? * Vilka faktorer är avgörande för att uppnå framgångsrika insatser med en allomfattande ansats? * Hur bör svenska staber och förband anpassas för att främja insatser med en allomfattande ansats? * Hur bör förmågan till civil-militärt samarbete och samverkan, samt dess roll i militär ledning utvecklas inom ramen för nutida och framtida insatser? Syftet med denna rapport är att sammanfatta den verksamhet som projektet genomfört och redovisa resultat av genomförda studier.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has implemented the project "Command and Control in the Comprehensive Approach" on behalf of the Swedish Armed Forces. The project was a research project which combined long-term research with direct support to the armed forces. The project has been guided by the following research questions: *How can effective command and control be developed in military operations where the comprehensive approach (CA) is being applied? *Which factors are of importance for success when CA is being applied? * What is needed in order for the Swedish armed forces to adapt its efforts to CA? * How should the capability for civil-military coordination and cooperation - including command and control - develop in order to reach current and future demands? The purpose of this report is to summarize the work of the project and to report the results of the various studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182