Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning för duellsimulelring mellan robot och fartyg, DSimRRNy

Användarhandledning för duellsimulelring mellan robot och fartyg, DSimRRNy Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Berglund, Peter M Eliasson, Sandra Hultman, Peter Johansson, Katrin Karlsson, Patrik Strand
Ort: Linköping
Sidor: 83
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3543--SE)
Nyckelord duellsimulering, motmedel, störskydd, sjörobot, telekrig
Keywords duel simulation, ECM, ECCM, anti-ship missile, electronic warfare
Sammanfattning För att öka kunskapen om och förståelsen för telekrigduellen hos marinens personal, mellan en radarmålsökande robot och ett fartyg, har FOI Telekrigvärdering tillsammans med Sjöstridsskolan (SSS) utvecklat generiska simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell (DSim) är uppbyggd med hjälp av simuleringsverktyget ACSL Graphic Modeller. Dessutom beskrivs hur olika duellscenarier har satts upp samt hur genomförda simuleringar kan visualiseras med programmet AFE. Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva skall kunna använda aktuella datorer och köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Handledningen, som beskriver generiska tänkbara telekrigduellscenarier, är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata, för robot, fartyg och telekrigutrustning förs in, blir den hemlig. Simuleringen sker i PC-miljö under Windows XP.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has together with the Naval Warfare Centre (SSS) developed a generic simulation model. The ambition is to increase the knowledge, in the Royal Swedish Navy, of electronic warfare (EW) in the duel between a radar guided surface to surface missile and a ship. This report describes the structure of the generic duel simulation model (DSim), using the simulation tool ACSL Graphic Modeller. Moreover it outlines how simulations can be visualised with the AFE programme. The objective is that persons, guided by the manual, should be able to handle the computers and run the simulation models without further assistance. This also accounts for those with limited background knowledge of simulation models and computer systems. The report describes some generic possible electronic warfare duel scenarios. The manual is currently unclassified. When correct system data for the missile, ship and EW equipment is added, the report itself is to be regarded as classified. The simulation is run by the use of a PC with Windows XP.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182