Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2012 för FoT-området Sensorer och signaturanpassning.

Årsrapport 2012 för FoT-området Sensorer och signaturanpassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-15
Rapportnummer: (FOI-R--3578--SE)
Nyckelord Sensorer, spaning, optronik, radar, ladar, sensornära signalbehandling, sensordatafusion, signaturanalys, signaturmaterial, multifunktion, multispektral, rymd
Keywords Sensors, surveillance, optronic sensors, radar, ladar, signal processing, sensor data, fusion, signature analysis, signature materials, multifunctional, multispectral, space
Sammanfattning I rapporten sammanfattas översiktligt FOI:s forskning inom FoT-uppdragen från Försvarsmakten under 2012 inom forskningsområdet Sensorer och signaturanpassning. Området omfattar sensorsystem (optronik, radar, multifunktionssensorer, samverkande sensorer), signalbehandling, sensordatafusion samt signaturanpassningsteknik. Vidare ingår bevakning av rymdområdet. Forskningen genomförs i hög grad i internationell samverkan.
Abstract This report summarizes FOI´s research for the Swedish Armed Forces during 2012 on Sensors and Low Observables Technology. The research comprises sensor systems (optronics, radars, multifunctional sensors and combined sensors), signal processing, sensor data fusion and low observables technology. Space services are also included. The research is to a large extent performed in international collaboration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182