Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom Avskanning av forskningsfronten.

Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom Avskanning av forskningsfronten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Callenås, Katarina Wilhelmsen
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-07-08
Rapportnummer: (FOI-R--3579--SE)
Nyckelord Avskanning, forskningsfronten, strategiska projekt, strategisk förnyelse, fri forskning, omvärldsanalyser, skanningsprojekt
Keywords Research cores, strategic project, exploratory research, disruptive technology, scanning, projects, strategic renewal
Sammanfattning Årsrapporten redovisar syfte, inriktning, genomförda aktiviteter, framkomna resultat, kunskapsspridning, nytta för kunden samt eventuell fortsättning av projekten. Följande projekt redovisas: Projekt Budget 2012 Finansiering Molekyldynamik 0,5 Mkr Försvarsmakten Modellering av tvåfasflöde 0,4 Mkr Försvarsmakten Contentbased Information Retrieval 0,5 Mkr Försvarsmakten Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar för ledningssystem 0,8 Mkr Försvarsmakten Avdömningsmodeller och metoder 0,6 Mkr Försvarsmakten Tändsystem 0,5 Mkr FOI Soldatens IPE@2020 0,6 Mkr FOI Metoder för detektion av små sjömål 0,5 Mkr FOI LVC - Live -Virtual-Constructive 0,4 Mkr FOI Data Farming 0,3 Mkr FOI Hyperspektral analys av celler och vävnader exponerade för små partiklar 0,6 Mkr FOI Metoder för uppföljning och utvärdering av fredsfrämjande insatser 0,6 Mkr FOI Osäkerhetsmängder för förbättrad fusion av undervattensdata 0,4 Mkr FOI Cloaking 0,4 Mkr FOI Ny EO-avbildningsteknik 0,5 Mkr FOI Peridynamics 0,4 Mkr FOI Vektorsensorer 0,8 Mkr FOI
Abstract The report presents the projects of the research area; their issues and targets, activities, results and conclusions, dissemination of knowledge, usefulness and effects for the customer. The following projects are described: Molecule dynamics Modelling of two-phase streaming and its application Content based information retrieval (CBIR) Acquisition of developed command and control systems Decision models and methods Ignition systems for explosives Soldier´s individual protective equipment Detection of small targets at sea Live-Virtual-Construktive (LVC) Data Farming Hyper spectral analyses of cells and tissue exposed to airborne particles Methods for follow-up and assessment of peacekeeping operations Finite-set statistics for improved fusion of under-water data Cloaking New EO-imaging technics Peridynamics Vector-sensors

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182